MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - IDservice.mau.se

Datoridentitet - Hantering av personuppgifter

Genom att skapa en datoridentitet kommer Malmö universitet att samla in uppgifter om namn, personnummer, telefonnummer, adress, samt den skapade datoridentiteten för att kunna ge tillträde till lärosätets digitala resurser. Behandlingen görs som en del av vårt myndighetsuppdrag som universitet och för dig som är student gäller detta resurser i form av universitets lärplattform, biblioteksresurser, studieregistrering i Ladok och kontohantering i universitetets katalogtjänst.

För dig som anställd vid universitetet kommer uppgifterna också att användas för att reglera din anställning i personalsystemet, ekonomisystemet, tjänsteplaneringsverktyget, publiceringsstödet och Microsofts molntjänster.

Uppgifterna kommer att behandlas under den tid du är knuten till lärosätet antingen som student eller anställd och kommer därefter att raderas om det inte finns krav på att uppgifterna skall arkiveras. Du kan ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@mau.se. Klagomål som inte kan lösas med Malmö universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.